DASA DevOps kursuste ja eksamite kava

DASA Training PartnerDASA (DevOps Agile Skills Association) on koostanud DevOpsi temaatikaga seotud teadmiste ja oskuste kompetentsimudeli.

Neli olulist oskuste valdkonda: Kaheksa olulist teadmiste valdkonda:
 • julgus (courage)
 • tiimi loomine (teambuilding)
 • DevOps eestvedamine (DevOps leadership)
 • pidev täiustamine (continuous improvement)
 • arhitektuur ja disain (architecture and design)
 • äriväärtuse optimeerimine (business value optimization)
 • ärianalüüs (business analysis)
 • testide spetsifitseerimine (test specification)
 • programmeerimine (programming)
 • pidev tarne (continuous delivery)
 • turvalisus, riskianalüüs ja vastavus (security, risks and complience)
 • taristu ehitamine (infrastructure engineering)

DASA competence modelKõigis neis valdkondades on võimalik saavutada järgmist viit küpsuse taset:

 1. algaja (novice)
 2. kompetentne (competent)
 3. vilunud (proficient)
 4. ekspert (expert)
 5. meister (master)

DASA lähenemine on selline, et iga üksik spetsialist peaks olema vähemalt kompetentne kõigis kaheksas teadmiste valdkonnas ja vilunud tegija kõigis neljas oskuste valdkonnas.

DevOpsi tiim aga peaks tulemuslikuks tegutsemiseks omama igaühes neist 12st valdkonnast vähemalt ühte eksperdi tasemel liiget.

Neist põhimõtetetest lähtudes ongi üles ehitatud kursuste ja eksamite süsteem. DASA üritab kuulajad viia eksperdi tasemeni. Meistriks on võimalik saada pikemalt praktiseerides ja seda ei sea DASA oma kursuste eesmärgiks.

Sissejuhatav 3-päevane kursus DevOps Fundamentals peaks iga osaleja viima nõutavale miinimumtasemele - ta saavutab kompetentsi kõigis 12 valdkonnas.

Fundamentals

Kahepäevane jätkukursus, DevOps Practitioner, viib kuulaja kõigis neljas oskuste valdkonnas järgmisele, vilunud tegija tasemele.

Practitioner

Edasi tuleb kolm paralleelset eksperdi taseme kursust, mis keskenduvad igaüks neljale valdkonnale kaheteistkümnest ja peavad aitama kuulaja nendes neljas valdkonnas eksperdi tasemele.

 
"Enable and Scale" 2-päevane kursus
 • julgus (courage)
 • tiimi loomine (teambuilding)
 • DevOps eestvedamine (DevOps leadership)
 • pidev täiustamine (continuous improvement)
Enable and Scale
"Specify and Verify" 2-päevane kursus
 • arhitektuur ja disain (architecture and design)
 • äriväärtuse optimeerimine (business value optimization)
 • ärianalüüs (business analysis)
 • testide spetsifitseerimine (test specification)
Specify and verify
"Create and Deliver" 3-päevane kursus; eeldatavalt on umbes 2/3 tiimide liikmetest just sellise suunitlusega.
 • programmeerimine (programming)
 • pidev tarne (continuous delivery)
 • turvalisus, riskianalüüs ja vastavus (security, risks and complience)
 • taristu ehitamine (infrastructure engineering)
Create and Deliver

Fundamentals kursus loodi 2016 sügisel. Aprillis 2017 kuulutati välja Practitioner kursus. Eksperdi tasemel kursused liidetakse hiljem. Eestis me pakume käesoleval ajal DevOps Fundamentals kursust. Teisi kursusi võib edaspidi lisada vastavalt nõudmisele.

DASA qualification