DASA Training PartnerDevOps Product Owner

Koolituse tüüp klassikoolitus lektoriga,
kuna koolitus sisaldab mitut ainult klassis läbi viidavat grupitööd
ei ole online osalemine võimalik
Kestus 2 päeva klassis, kokku 16 akadeemilist tundi, lisaks pool aastat kehtiv eksamivautšer
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus – kursus koos eksamiga maksab 1350 €
– korduseksami vautšer, kui see osutub vajalikuks, maksab 400 €
– hinnad on ilma käibemaksuta

Kalender

2024      
Meil pole sel semestril DevOps Product Owner klasse kavas.
Kes soovib oma firmale grupikoolituse tellida - kirjutage info (at) meriroos.ee 

Kursuse kirjeldus

DevOps keskkonnas on tootejuhi (Product Owner) roll otsustava tähtsusega. Tootejuht on üks tähtsamaid liidreid ja tema vastutada on toote täielik elutsükkel hällist hauani. DASA DevOps Product Owner kursus on laienduseks traditsioonilise agiilse tootejuhi kursusele. Lisandunud on teemad, millega tootejuht puutub kokku, kui tiim võtab enda kanda nii Dev kui ka Ops valdkonnad.

 Enamus turul olevatest tootejuhi koolitustest on vägagi keskendunud vaid agiilsusele ja Scrumi metoodikale ning tarkvara arendusele. DevOps keskkonnas lisandub tootejuhi vastusvaldkonda lisaks uue funktsionaalsuse arendamisele ka jooksva versiooni intsidentide haldamine ja regulaarsed halduse tööd.

Kõige üldisemalt on selle kursuse sisu järgmine – kuidas tootejuht peab töötama, et väärtust visioneerida (envisioning), maksimeerida (maximising), tõlgendada (translating) ja tarnida (delivering).

Selle kursuse on koostanud DASA (DevOps Agile Skills Association). Vaata ka DASA DevOps kursuste skeemi kirjeldus.

Kursus on mõeldud nii algajatele tootejuhtidele kui ka vilunud tegijatele, kes on huvitatud oma rolli teisenemisest DevOps keskkonnas.

Product Owner coursewareMida me kursusel omandame:

 • arusaam agiilsusest ja Scrumist
 • Scrum raamistiku rollid, koosolekud, tegemata tööde loetelu, definition of done
 • tootejuhi roll ja tema peamised oskused
 • tootejuhi tööd ja tegevused
 • väärtuse tarne olulisus
 • toote visiooni tehnikad
 • huvipoolte kaasamine ja mõjutamine väärtuse maksimeerimiseks
 • mitmesugused agiilsed hindamistehnikad
 • tootejuhi roll tegemata tööde loetelu (product backlog) haldamisel

Kursus on mõeldud järgmistele kuulajatele:

 • seni sertifitseerimata tootejuhid
 • äri- ja projektijuhid
 • ärianalüütikud
 • äriinfo haldurid
 • haldusjuhid
 • peaarhitektid (enterprise architects)

Kursuse materjalid on koostanud ITpreneurs. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Eksam ja sertifikaat

Koolituse läbinud kuulajad saavad õiguse teha rahvusvaheline sertifikaadieksam - DASA DEVOPS PRODUCT OWNER CERTIFICATE.

Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast (vähemalt 26 õiget vastust).

Iga osaleja saab eksamivautšeri, mis kehtib pool aastat. Seega igaüks valib ise, millal peale koolitust ta on valmis eksamit tegema. Eksam tehakse üle veebi otse APMG eksamikeskuses omaenda arvutist.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, eksamivautšerit, koolitust ennast klassiruumis, lõunasööke ja kohvipause. Kursuse maksumus on 1350 €. Lisandub käibemaks.

Eeltingimused

Kursusel osalemiseks ei ole mingeid eeltingimusi seatud. Kuid me soovitame võimaluse korral läbida enne DevOps Fundamentals kursus. Muidugi on abiks ka üldised teadmised Agile, Lean, Scrum ja ITSM põhimõtetest.

Päevakava

 1. Päev
  1. Kursuse sissejuhatus
  2. Tootejuhi kontekst
  3. Tootejuhi roll
  4. Toote visualiseerimine
  5. Väärtuse maksimeerimine
  6. Päeva kokkuvõte
 2. Päev
  1. Väärtuse maksimeerimine
  2. Väärtuse tõlgendamine
  3. Väärtuse tarne
  4. Testeksam