DASA Training PartnerDASA DevOps kursuste ja eksamite kava

DASA (DevOps Agile Skills Association) kursuste ja vastavate sertifikaadieksamite süsteem on üles ehitatud DASA kompetentsimudelist lähtudes.

Seisuga veebruar 2020 sellest raamistikust valmis järgmised kursused, mida ka meie pakume:

DevOps certification scheme

DASA kompetentsimudel

DASA (DevOps Agile Skills Association) on koostanud DevOpsi temaatikaga seotud teadmiste ja oskuste kompetentsimudeli.

Neli olulist oskuste valdkonda: Kaheksa olulist teadmiste valdkonda:
 • julgus (courage)
 • tiimi loomine (teambuilding)
 • DevOps eestvedamine (DevOps leadership)
 • pidev täiustamine (continuous improvement)
 • arhitektuur ja disain (architecture and design)
 • äriväärtuse optimeerimine (business value optimization)
 • ärianalüüs (business analysis)
 • testide spetsifitseerimine (test specification)
 • programmeerimine (programming)
 • pidev tarne (continuous delivery)
 • turvalisus, riskianalüüs ja vastavus (security, risks and complience)
 • taristu ehitamine (infrastructure engineering)

DASA competence modelKõigis neis valdkondades on võimalik saavutada järgmist viit küpsuse taset:

 1. algaja (novice)
 2. kompetentne (competent)
 3. vilunud (proficient)
 4. ekspert (expert)
 5. meister (master)

DASA lähenemine on selline, et iga üksik spetsialist peaks olema vähemalt kompetentne kõigis kaheksas teadmiste valdkonnas ja vilunud tegija kõigis neljas oskuste valdkonnas.

DevOpsi tiim aga peaks tulemuslikuks tegutsemiseks omama igaühes neist 12st valdkonnast vähemalt ühte eksperdi tasemel liiget.

DASA DevOps kursused projitseeruvad sellesse kompetentsimudelisse järgmiselt:

DevOps Competence Model

Sissejuhatav 3-päevane kursus DevOps Fundamentals peaks iga osaleja viima nõutavale miinimumtasemele - ta saavutab kompetentsi kõigis 12 valdkonnas.

Edasi tuleb kolm paralleelset Professional kursust, mis keskenduvad igaüks neljale valdkonnale kaheteistkümnest ja peavad aitama kuulaja nendes neljas valdkonnas vilunud tegija tasemele.

"Enable and Scale" 2-päevane kursus
 • julgus (courage)
 • tiimi loomine (teambuilding)
 • DevOps eestvedamine (DevOps leadership)
 • pidev täiustamine (continuous improvement)
"Specify and Verify" 2-päevane kursus
 • arhitektuur ja disain (architecture and design)
 • äriväärtuse optimeerimine (business value optimization)
 • ärianalüüs (business analysis)
 • testide spetsifitseerimine (test specification)
"Create and Deliver" 3-päevane kursus; eeldatavalt on umbes 2/3 tiimide liikmetest just sellise suunitlusega.
 • programmeerimine (programming)
 • pidev tarne (continuous delivery)
 • turvalisus, riskianalüüs ja vastavus (security, risks and complience)
 • taristu ehitamine (infrastructure engineering)

Väljaspool kompetentsimudeli skeemi on koostamisel veel kolm rollipõhist kursust tootejuhile (Product Owner), treenerile (Coach) ja liidrile (Leader).