Kuidas valida ITIL kesktaseme kursust?

ITIL QualificationITIL kursuste süsteemis on alumine ja ülemine tase üheselt määratud. Alustada tuleb kõigil Foundation eksami sooritamisega. Ning eksperdi aunimetuseni viib nädalane kursus Managing Across the Lifecycle - MALC. Kesktase pakub aga mitmeid valikuvõimalusi.

Tavaliselt kerkib esimesena küsimus - mis vahe on nn lifecycle ja capabilities kursustel?

Ning tõesti, nende koolituste materjal mõnevõrra kattub. Kuid koolituste fookused, detailsuse aste ja vastavalt sellele ka kursuse kestus on erinev. Capabilities kursused on meil reeglina 4 päeva, lifecycle omad 3.

Alati pange tähele koolituse pikkust. Sellega on otseselt seotud ka materjali maht ning mis väga tähtis - ülesannete lahendamisele eraldatud aeg. Ning mis seal salata, ka kursuse maksumus on alati võrdeline kursuse kestusega.

Elutsükli ehk lifecycle kursused keskenduvad teenuste elutsükli etapi kui terviku juurutamisele. Vaadeldakse protsesside omavahelisi seoseid, rollide ja vastutuse jaotust, poliitikate paika panemist. Üsna vähe peatutakse üksikutel protsessidel. Need kursused on üldisemat ehk strateegilist laadi ja suuresti mõeldud neile, kes on vastutavad terve vastava elutsükli või valdkonna juhtimise eest.

Võimekuse ehk capabilities kursused käsitlevad üksikasjalikult vastava temaatika protsesse, nendes sisalduvaid tegevusi, sisendeid, väljundeid, põhimõisteid. Need kursused on rohkem praktilisemad ning sobilikud protsesside juhtidele, halduritele ja protsessides osalevatele spetsialistidele.

Teel ITIL Experdi poole on võimalik valida endale koolitusi nii ühest kui teisest liigist. Algselt arvati, et peamine tee saab olema selline, kus võetakse ette ja püütakse läbida kas kõik lifecycle või kõik capabilities moodulid. Kuid täiesti lubatav on valida endale sobiv komplekt kombineerides omavahel mõlemat tüüpi koolitusi. Kuna eeldatakse, et ITIL Expert valdab kogu teenuste elutsüklit, siis valikul tuleks vältida omavahel suuremas osas kattuvaid kursusi.

Teatavasti on ITIL Expert sertifikaadi tarvis vajalik koguda 22 punkti. Punktitabel on järgmine:

  • ITIL MALC - 5
  • ITIL SOA, PPO, RCV, OSA - 4
  • ITIL SS, SD, ST, SO, CSI, Practitioner - 3
  • ITIL Foundation - 2

Seega Expert taseme jaoks on vaja kesktaseme kursustega koguda 15 punkti (alati MALC annab 5 ja Foundation 2 punkti). Selle annavad näiteks 5 lifecycle või practitioner kursust, neli capabilities kursust (üks punkt jääb ülegi), või ka kolm capabilities pluss üks lifecycle ehk practitioner kursus.

ITIL QualificationPeale 2016.a. algul lisandunud ITIL Practitioner kursust tuleb seda kursust samuti arvestada teel Experdi staatuseni. Practitioner annab samuti 3 punkti, nagu lifecycle kursused.

On kolm kursuste paari, mida ei soovitata omale mõlemaid valida, kuna nende kursuste materjal kattub küllalt suures osas:

  • SD ja SOA
  • ST ja RCV
  • SO ja OSA

Märgime, et see on soovitus, mitte keeld. Kui te tõesti läbite mõlemad koolitused, näiteks nii SO kui OSA, siis teile arvestatakse ikkagi 3 + 4 = 7 punkti.

Tee ITIL Expert tasemeni võib võtta küllat pikka aega. Täiesti tavaliseks peetakse vähemalt kaheaastast perioodi. Kui te ka kohe praegu veel ei kavatse ekspedini jõuda, siis tasub ka esimest koolitust valima asudes ikkagi juba näha ette ka võimalust, kuidas edasi seda teed pikendada.

 

Alljärgnev on küll mõnevõrra vananenud (2012.a.), kuid siiski talutav A.Raupi esitlus ITILi sertifitseerimissüsteemist youtube'is.