Kõik ITIL 4 valdkonna sertifikaadid saavad 3-aastase kehtivusaja

Globaalne ja ainuke ITIL sertifikaatide väljaandja PeopleCert käivitab jaanuarist 2023. Continuing Professional Development programmi. See tähendab, et kõik sertifikaadid saavad olema 3-aastase kehtivusajaga.

Kõigile sertifikaatide omanikele pakutakse välja järgmised uuendamise võimalused:

  • kui te saite sertifikaadi enne 20. juunit 2020. siis on teil kuni 1. juulini 2023. aega teha valik oma sertifikaadi ueendamiseks
  • kui te saite sertifikaadi pärast 2020. aasta juunit, siis on teil võimalus oma sertifikaat uuendada kolme aasta jooksul alates esialgsest väljaandmise kuupäevast.

Kui te omate mitut ITIL 4 sertifikaati, siis nende kehtivusaega loetakse viimati sooritatud ITIL eksamist.

Praegu on saadaval kaks uuendamisviisi:

  • sooritate sama eksami uuesti
  • valite mingi suvalise teise ITIL kursuse ja sooritate selle eksami enne uuendamiskuupäeva

Kes otsustab oma sertifikaati mitte uuendada see säilitab koha sertifikaatide andmebaasis SCR (Successful Candidates Register), kuid sinna lisatakse märge, et sertifikaat vajab uuendamist.

Oma sertifikaatide uuendamiskuupäevi te näete oma PeopleCert kontol.

Pikemalt on sertifikaatide uuendamisest juttu PeopleCert vastaval leheküljel.

DASA uus akrediteering

DevOps kursuste ja eksamite koostaja DASA (DevOps Agile Skills Association) korraldab oma töö 2023. aastasl pühjalikult ümber. Seoses sellega peavad ka kõik nede partnerid uue akrediteeringu saama. Meriroos firmana ja tema lektorid Enely Prei ja Risto Moor on selle juba edukalt läbinud!

Me alustasime DASA DevOps kursustega 2017 kevadel. Möödunud viie aasta jooksul pole DevOps koolituste hind muutunud. Fundamentals kursuse maksumus oli detsembris 2022 seesama, mis aprillis 2017. Nüüd aga korrigeeris DASA oma hindu ja seda peame meiegi tegema. Alates 2023 aasta algusest on DevOps Fundamentals kursuse hinnaks 1150 € ja DevOps Product Owner hinnaks 1350 €.

Kevadkalender 2023 on paigas ja registreerimine on avatud.

Uus kursus - SRE

SRE ehk Site Reliability Engineering on firmast Google alguse saanud lähenemine, milles IT toimingutesse (operations) suhtutakse kui tarkvara probleemi. Ülesanded, mida IT toimingute tiimid on tihtipeale käsitsi teinud antakse SRE inseneridele, kes kasutavad standardiseerimist ja automatiseerimist skaleeritavate ja töökindlate süsteemide loomiseks. Mingis mõttes peetakse SREd DevOpsi teatud  konkreetseks rakenduseks. Igatahes nad täiendavad teineteist, mitte ei räägi teineteisele vastu.

SRE praktikad on tämapäeval kasutusel paljudes üle maailma tuntud IT-firmades. DevOps Institute on mitmete nende firmade SRE kogemusi koondanud oma SRE Foundation kursuseks, mida me DOI partnerina nüüd ka esimesena Eestis pakume.