ITIL 4 Foundation

Koolituse tüüp klass ja lektor
Kestus 2 päeva klassis, eksam kolmandal päeval
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus ITIL 4 Foundation koos sertifikaadieksamiga maksab 750 €
ITIL 4 Foundation ilma sertifikaadieksamita maksab 500 €
hinnad on ilma käibemaksuta

ITIL Foundation koolitust soovitame kui see on vähegi võimalik lõpetada rahvusvahelise sertifikaadieksamiga. See sertifikaat on vajalik edaspidi kõigil järgmistel ITIL 4 koolitustel osalemiseks. Kuid soovi korral on võimalik tulla ka ainult klassikoolitusele. Eksami võite siis teha kunagi hiljem.

Kalender

2019
27. veeb­ru­ar - 1. märts esimesed kaks päeva 9:00 - 17:00
kolmandal päeval eksam kell 10:00
Tallinn, Telliskivi 60A  
22. - 24. aprill esimesed kaks päeva 9:00 - 17:00
kolmandal päeval eksam kell 10:00
Tallinn, Telliskivi 60A  
19. - 21. juuni esimesed kaks päeva 9:00 - 17:00
kolmandal päeval eksam kell 10:00
Tallinn, Telliskivi 60A  
04. - 06. sep­tem­ber esimesed kaks päeva 9:00 - 17:00
kolmandal päeval eksam kell 10:00
Tallinn, Telliskivi 60A Book online
8. - 10. ok­too­ber esimesed kaks päeva 9:00 - 17:00
kolmandal päeval eksam kell 10:00
Tallinn, Telliskivi 60A Book online
20. - 22. no­vem­ber esimesed kaks päeva 9:00 - 17:00
kolmandal päeval eksam kell 10:00
Tallinn, Telliskivi 60A Book online
  esimesed kaks päeva 9:00 - 17:00
kolmandal päeval eksam kell 10:00
Tallinn, Telliskivi 60A Book online

 

ITIL F bookKursuse kirjeldus

ITIL 4 on oluline edasiarendus ja uuendus IT-põhiste teenuste haldamise maailmas, mis käsitleb uusi praktikaid ja töötamise viise, mida firmad ja organisatsioonid võivad tänapäeva digimaailmas kasutada. Need teadmised on vajalikud mitte ainult IT-professionaalidele, vaid laiemale ringkonnale, kes kõik digitaalse muutuste maailmaga kokku puutuvad.

ITIL 4 Foundation on sissejuhatav kursus kogu ITIL 4 sertifikaadikursuste maailma. Tema ülesanne on tekitada arusaam kaasaegsest IT teenuste haldusest, mis põhineb teenuse väärtuse süsteemil (Service Value System). Väga oluliseks osaks selles kursuses on seosed selliste teiste lähedaste metoodikatega nagu Lean, Agile ja DevOps.

Kursuse läbinud kuulajad:

 • tunnevad ITIL 4 seitset juhtpõhimõtet
 • teavad teenuste väärtusahelat (Service Value Chain)
 • tunnevad teenuste halduse nelja mõõdet
 • on tutvunud ITILi 34 praktikaga, pöörates eelkõige tähelepanu 18 praktikale
 • teavad Lean IT, Agile, DevOps ja organisatsiooniliste muudatuste juhtimise (Organizational Change Management) põhimõisteid
 • on valmis vastavaks sertifikaadieksamiks.

Koolitusmaterjal

Iga kuulaja saad kõik materjalid e-raamatute kujul. Meie materjalideks on firma ITpreneurs nn. Pro Pack. See pakk sisaldab järgmisi komponente:

 • ITIL 4 Foundation - Pro - eBook
 • Introduction to ITIL 4 Foundation - Pre Reading Guide
 • ITIL 4 Post Reading
 • ITIL 4 Sample Questions
 • ITIL 4 Foundation Quick Reference Cards

Eksam ja sertifikaat

PeopleCert ITIL Affiliate logoKoolituse viimasel, kolmandal päeval, toimub sertifikaadieksam. Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast.

Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtab oma sülearvuti kaasa.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, koolitust ennast klassiruumis, lõunasööke, kohvipause, kuid ei sisalda käibemaksu.

Kursuse maksumus koos sertifikaadieksamiga on 750 €. Kursuse maksumus ilma sertifikaadieksamita on 500 €.

Eeltingimused

Koolitusele registreerimisel ei esitata mitte mingisuguseid eeltingimusi, kuid algteadmised teenuste halduse põhimõistetest on abiks.

Päevakord

 1. Päev      9:00-17:00
  1. Sissejuhatus
  2. Teenuste haldus – põhimõisted
  3. Seitse juhtpõhimõtet
  4. Teenuste halduse neli mõõdet
 2. Päev      9:00-17:00
  1. Teenuse väärtuste süsteem
  2. Pidev täiustamine
  3. ITIL praktikad, ülevaade
 3. Päev     10:00-11:30
  1. Eksam