Kalender

Kalendrisse on kantud meie klassikoolitused, kuhu saab igaüks end ise veebis registreerida: Book online
Kalendris ei ole firmasiseseid kinnisi grupikoolitusi.

  DevOps
Fun­da­men­tals
DevOps
Pro­duct Ow­ner
ITIL 4
Foun­da­tion
Lean IT
Foun­dat­ion
2019        
-        
Juuni     19. - 21.  
-        
Sep­tem­ber 24. - 26.   4. - 6.  
Ok­too­ber 23. - 25.   8. - 10.  
No­vem­ber     20. - 22. 7. - 8.
Det­sem­ber   5. - 6.    

ITIL 4 kesktaseme koolitused lisanduvad võimaluse korral alles teisel poolaastal.
Vanemaid ITIL v3 kesktaseme klassikoolitusi (SOA, PPO, RCV, OSA) me rohkem ei korralda. Soovijad saavad endale soetada iseseisva e-õppe paketi Fast Track to ITIL 4.