PRINCE2® version 7 Foundation ja Practitioner

Koolituse tüüp klassikoolitus lektoriga
Kestus Foundation kursus on 3 päeva klassis, kokku 24 akadeemilist tundi, lisaks aasta kehtiv eksamivautšer
Practitioner kursus on 2 päeva klassis, kokku 18 akadeemilist tundi, lisaks aasta kehtiv eksamivautšer
Keel töökeel eesti, materjalid inglise
Maksumus Foundation:
– kursus koos eksamiga maksab 2070 €
– korduseksami vautšer, kui see osutub vajalikuks, maksab 365 €
– hinnad on ilma käibemaksuta
Practitioner:
– kursus koos eksamiga maksab 2070 €
– korduseksami vautšer, kui see osutub vajalikuks, maksab 365 €
– hinnad on ilma käibemaksuta
Foundation ja Practitioner paketina: 3535 €

Kalender

2024
Foundation
6. - 8. mai Tallinn, A.Lauteri 3, EBS Algis Perens Book online
25. - 27. september Tallinn, A.Lauteri 3, EBS Algis Perens Book online
Practitioner
4. - 5. juuni Tallinn, A.Lauteri 3, EBS Algis Perens Book online
28. - 29. november Tallinn, A.Lauteri 3, EBS Algis Perens Book online

Kursuse kirjeldus

 PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) on protsessipõhine projektijuhtimise meetod, mida rakendatakse nii avalikus- kui erasektoris, enam kui 150-s riigis üle maailma. Alates meetodi esmaversiooni avalikustamisest 1989. aastal on seda pidevalt täiendatud ja parandatud lähtuvalt parimatest praktikatest. 2023. aasta 4. septembril avalikustati viimane 7. versioon, mis kajastab tänast projektide juhtimise tegelikkust. Meetodit uuendades on arvestatud sellega, et me elame digiajastul ning järjest olulisemaks muutub kõikides valdkondades kestliku arengu tagamine.

PRINCE2 koolituste ainuke pakkuja koha peal Eestis on EBS Executive Education, meie hea partner, kelle koolitusi me siin vahendame. EBS on PeopleCerti poolt ametlikult akrediteeritud koolituskeskus (ATO Acredited Training Organisation). Lektoriks on väga kogenud PRINCE2 sertifitseeritud koolitaja Algis Perens.

Projektijuhtimise sertifikaadiprogramm PRINCE2 praktikas koosneb kahest moodulist: PRINCE2® Foundation keskendub teooriale ja PRINCE2® Practitioner õpitu praktikasse rakendamisele ehk sellele, kuidas projekte ettevõttes juhtida. Nii Foundationi kui ka Practitioneri moodulis tehakse grupitöid, lahendatakse praktilisi ülesandeid ja analüüsitakse juhtumeid. Teooria- ja praktikakursuse vahele jääb umbes kuu aega, mil tehakse iseseisvalt tööd.

Mõlemad moodulid lõpevad eksamiga, mille edukas sooritaja saab rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhi kutsetunnistuse. See võimaldab osaleda näiteks rahvusvahelistes hangetes, kus tihtipeale eeldatakse sertifitseeritud projektijuhi olemasolu.

PRINCE2® 7 Foundation

PRINCE2® 7 Foundation koolitusel osalemine ei eelda projektitöö kogemust, kuid see on soovitatav, et tagada koolitusel õpitava lihtsam omandamine.

Foundation taseme kursusel osalenu:

 • Tunneb projektide ja PRINCE2 võtmemõisteid.
 • Teab, kuidas PRINCE2 põhiprintsiibid toetavad PRINCE2 meetodit.
 • Mõistab, kuidas meeskonnaliikmeid ja sidusrühmi kaasata, et tagada projekti edu tõhusa suhtluse ja koostöö kaudu.
 • Tunneb PRINCE2 praktikaid ja nende rakendamist kogu projektis.
 • Teab, millised on PRINCE2 protsesside ja kuidas neid projekti elluviimisel rakendatakse.

Foundation kursuse sisu

 • PRINCE2 projekti tunnused
 • PRINCE2 organisatsiooniline struktuur
 • PRINCE2 projekti juhtimise põhimõtted (PRINCE2 7 põhiprintsiipi)
 • PRINCE2 projektijuhtimise praktikad (PRINCE2 7 teemat)
 • Kuidas PRINCE2 projekt toimib (PRINCE2 7 protsessi)
 • Rollid ja vastutus PRINCE2 projektis
 • Projekti planeerimine ja edusammude jälgimine
 • Muudatuste ja riskidega tegelemine
 • Näidiseksam

Foundation eksam

Eksam toimub PeopleCert elektroonses keskkonnas inglise keeles. Testis on 60 valikvastustega küsimust. Eksami sooritamiseks on vaja saada 60% õigeid vastuseid (36 õiget vastust). Eksami kestus on 60 minutit. Kasutada ei tohi mingeid teabeallikaid (nt sõnaraamatut, Google Translate'i, PRINCE2 käsiraamatut). Eksamitasu sisaldub koolitustasus. Sertifitseerimistesti sooritate internetis oma arvutis teile sobival ajal (online proctored exam). 

PRINCE2 Foundation exam

PRINCE2® 7 PRACTITIONER

Enne PRINCE2® Practitioner taseme koolitusel osalemist on kohustuslik omandada PRINCE2® Foundation sertifikaat.

Practitioner taseme kursusel osalenu:

 • Teab, kuidas struktureerida ja planeerida keerulisi projekte PRINCE2 meetodi abil.
 • Oskab rakendada omandatud teadmisi reaalses kontekstis.
 • Teab, kuidas PRINCE2 meetodit (nt praktikaid ja protsesse) rakendada erinevates projektikeskkondades ja kohandada metoodikat erinevatele asjaoludele.
 • Oskab juhtida projekte etteantud eelarve ja ajakava piires.
 • Teab, kuidas rakendada tõhusat personalijuhtimist projektides ja osakab määrata töötajatele individuaalseid ülesandeid.

Practitioner kursuse sisu

 • PRINCE2 põhiteadmiste lühike kordamine ja värskendamine.
 • Erinevad praktilisel stsenaariumil põhinevad harjutused:
  • Projektis osalejate rollide määramine
  • PRINCE2 dokumentide nagu ärijuhtumi, etappide plaan, tootekirjeldus jm koostamine
  • Projektijuhtimisvahendid
  • Riskianalüüsi läbiviimine
 • Näidiseksam

Practitioner eksam

Eksam toimub PeopleCert elektroonses keskkonnas inglise keeles. Testis on 70 valikvastustega küsimust. Eksami sooritamiseks on vaja saada 60% õigeid vastuseid (42 õiget vastust). Eksami kestus estus on 150 minutit. Kandidaatidel on lubatud kasutada PRINCE2® 7 Managing Successful Projects ametliku trükitud paberkandjal väljaannet. Ametlikku käsiraamatut võib kommenteerida ja tabuleerida, kuid märkmeid ja lisamärkusi sisaldavaid lahtiseid pabereid kasutada ei lubata. Kui soovite kasutada oma e-raamatut avatud raamatuga eksami ajal, on teil lubatud vaadata oma täielikku e-raamatut teises kaasaskantavas seadmes, näiteks nutitelefonis, tahvelarvutis või sülearvutis. Eksamitasu sisaldub koolitustasus. Sertifitseerimistesti sooritate internetis oma arvutis teile sobival ajal (online proctored exam).

PRINCE2 Practitioner exam

Sertifikaadid ja tõendid

Osalejale väljastatakse EBS Executive Education poolt tõend kursusel osalemise kohta. PRINCE2® Foundation ja PRINCE2® Practitioner sertifikaadid väljastab osalejale PeopleCert peale edukalt eksamite sooritamist.

The PRINCE2® 7 Foundation and PRINCE2® 7 Practitioner courses are provided by EBS Executive Education, an ATO/Affiliate of PeopleCert. PRINCE2® is a registered trade mark of PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.