Kas mul on ITILit vaja?

Lihtne test. Kui Sinu firmas on mingilgi kujul olemas kasutajatugi, helpdesk või kuidas te seda ka nimetate, siis on ITIList kindlasti palju kasu.

ITIL on üks värske värk!

Kui võrrelda tänaseid ITILi kursuste materjale teiste IT valdkondadega, nagu näiteks DevOps või Lean IT, siis ITILi omad on kõige uuemad ja värskemad.

ITIL on trendikas!

Eelmisel aastal kasvas globaalselt ITILi koolitustel osalejate arv 15%. See on viimase 10 aasta parim tulemus, vaatamata suurtele probleemidele majanduses.

ITIL® edasijõudnutele - praktilise kallakuga koolitus Monitor, Support & Fulfil (MSF)

Pikema vaheaja järel jätkab Meriroos ITIL koolitustega edasijõudnutele - neile, kel on sissejuhatav kursus ITIL 4 Foundation läbitud. MSF on kõige värskem ITILi kursus, mis kuulutati välja alles aprillis 2023. Tegemist on kolmepäevase praktilist laadi kursusega, kus võetakse üksipulgi läbi viis igapäevatöös kõige olulisemat ITILi praktikat - intsidendihaldus, probleemihaldus, teenindussoovide täitmine, kasutajatugi ja seire.

Esimene ITIL 4 MSF on meil kavas veel enne suvevaheaega - 12.-14. juuni.

Loe kõigest lähemalt: ITIL® 4 Monitor, Support & Fulfil (MSF)

ITIL Practice Manager kvalifikatsioon

ITILi koosseisu kuulub mitmeid kursusi erinevatel tasemetel. Alustavad tavaliselt kõik ITIL 4 Foundation kursusega, mis on sissejuhatava iseloomuga ja annab üldise arusaama teenute haldusest. See sertifikaat on aluseks osalemaks nn. jätkukursustel, mis on mõeldud erinevate rollide ITlaste enesetäienduseks ja käsitlevad detailsemalt oma valdkondi. On kolm suuremat kursuste voogu, mis viivad kõrgema taseme kvalifikatsioonideni Pratice Manager, Managing Professional ja Strategic Leader. Täpsemalt loe ITIL 4 sertifitseerimisskeem.

Meriroos pakub klassikoolitusi jõudmaks Practice Manager kvalifikatsioonini. Selle kõrge sertifikaadi saamiseks tuleb läbida kaks jätkukoolitust:

Kõik ITIL 4 valdkonna sertifikaadid saavad 3-aastase kehtivusaja

Globaalselt ainuke ITIL sertifikaatide väljastaja PeopleCert käivitab jaanuarist 2023. Continuing Professional Development programmi. See tähendab, et kõik sertifikaadid saavad olema 3-aastase kehtivusajaga.

Kõigile sertifikaatide omanikele pakutakse välja järgmised uuendamise võimalused:

  • kui te saite sertifikaadi enne 20. juunit 2020. siis on teil kuni 1. juulini 2023. aega teha valik oma sertifikaadi ueendamiseks
  • kui te saite sertifikaadi pärast 2020. aasta juunit, siis on teil võimalus oma sertifikaat uuendada kolme aasta jooksul alates esialgsest väljaandmise kuupäevast.

Kui te omate mitut ITIL 4 sertifikaati, siis nende kehtivusaega loetakse viimati sooritatud ITIL eksamist.

Praegu on saadaval kolm uuendamisviisi:

  • sooritate sama eksami uuesti
  • valite mingi suvalise teise ITIL kursuse ja sooritate selle eksami enne uuendamiskuupäeva
  • ostate endale MyAxelos veebi aastatellimuse

Kes otsustab oma sertifikaati mitte uuendada see säilitab koha sertifikaatide andmebaasis SCR (Successful Candidates Register), kuid sinna lisatakse märge, et sertifikaat vajab uuendamist.

Oma sertifikaatide uuendamiskuupäevi te näete oma PeopleCert kontol.

Pikemalt on sertifikaatide uuendamisest juttu PeopleCert vastaval leheküljel.

Kevadkalender 2023 on paigas ja registreerimine on avatud.

Uus kursus - SRE

SRE ehk Site Reliability Engineering on firmast Google alguse saanud lähenemine, milles IT toimingutesse (operations) suhtutakse kui tarkvara probleemi. Ülesanded, mida IT toimingute tiimid on tihtipeale käsitsi teinud antakse SRE inseneridele, kes kasutavad standardiseerimist ja automatiseerimist skaleeritavate ja töökindlate süsteemide loomiseks. Mingis mõttes peetakse SREd DevOpsi teatud  konkreetseks rakenduseks. Igatahes nad täiendavad teineteist, mitte ei räägi teineteisele vastu.

SRE praktikad on tämapäeval kasutusel paljudes üle maailma tuntud IT-firmades. DevOps Institute on mitmete nende firmade SRE kogemusi koondanud oma SRE Foundation kursuseks, mida me DOI partnerina nüüd ka esimesena Eestis pakume.