Üldised tingimused, mis kehtivad kõigi meie koolituste puhul

 1. Kõik allpool toodud reeglid kehtivad vaikimisi, st. kui ei ole konkreetses olukorras kuidagi teistmoodi kokku lepitud. Erandeid on võimalik ikka teha, kuid see peab olema selgelt ja kirjalikult kahepoolselt vormistatud.
 2. Kõik meie ITIL, Lean IT, DevOps ja SRE koolitused on täies mahus ametlikult atesteeritud. See tähendab, et atesteeritud on
  • kursuse sisu
  • õppematerjal
  • koolitaja
  • eksam
  • sertifikaat - meilt saate te ainult ametlikke rahvusvahelisi sertifikaate
  • koolitusklass
 3. Meie koolitused lõppevad reeglina eksamiga. Eksam võib toimuda koolitusklassis kas viimasel koolituse päeval või kokkuleppel ka hiljem. Alates kevadest 2020 meie koolitused sisaldavad eksamivautšerit, mis reeglina kehtib aasta. Iga kuulaja valib eksamikeskusega suheldes ise aja ja koha, millal tal on kõige parem eksamit sooritada.
 4. Kõik meie koolitused annavad eksami eduka läbimise järel ametliku rahvusvahelise sertifikaadi. Eksami tulemust kinnitav digitaalne sertifikaat tehakse eksamikeskuse veebis allalaadimiseks kättesaadavaks mõne päeva jooksul.
 5. Me ei praktiseeri kohaloleku tõendite väljaandmist, mis näitavad ainult kuulaja osalemist koolituses, aga ei kinnita tema poolt omandatud teadmisi.
 6. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-mailiga või e-arvena. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Osaliselt tagastatakse õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms).
 7. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituskeskust hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist e-kirja teel info@meriroos.ee või telefoni teel (tel +372 5090268). Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või lepitakse kliendiga kokku uus koolituse aeg.
 8. Koolitus toimub reeglina, kui sellele on registreerunud vähemalt neli kuulajat. Teatud koolitustel on grupitööde iseloomust tingituna toimumiseks nõutav suurem osalejate arv. Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, siis ei kuulu koolituse eest tasutud summa tagastamisele. Meil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
 9. Koolituste kvaliteedi tagamiseks kogub Meriroos järjepidevalt kuulajatelt tagasisidet, analüüsib seda ning parendab tagasisidest lähtuvalt oma teenuse kvaliteeti. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastava tagasisidevormi. Tagasiside põhjal tehakse vajadusel ettepanekuid õppetegevuse paremaks läbiviimiseks.
 10. Grupikoolitused.
  Eritellimusega on võimalik meilt tellida ITIL, Lean IT või DevOps koolitusi oma firmasse koha peale.
  Kuna korraga on ühest firmast terve grupp ning mitmed koolituskursuse kulud jäävad tegemata, nagu klassi rent, lõunasöögid ja kohvipausid, siis saab grupikoolituse tellija tuntava allahindluse.
  Koolitusruumile on meie nõueteks vaid projektor, pabertahvel ja internetiühendus. Kui eksamit ei toimu, siis ei ole isegi internet vajalik. Grupikoolituse tellimiseks palun võtke meiega ühendust: avo.raup (at) meriroos.ee
  Grupikoolitustena me pakume:

PeopleCert ATO Logo - Service Desk Institute